cech

Idź do spisu treści

Menu główne:

W związku z obchodzonym w przyszłym roku 100-leciem odzyskania niepodległości
i planami budowy drzwi jubileuszowych w Parafii Św. Mikołaja
zachęcamy do wpłacania dobrowolnych kwot
na konto Parafii , które zamieszczamy w dołączonej
poniżej
ulotce informacyjnej.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że zmarł ś.p. Włodzimierz Krzyżowski--
mistrz szewski od lat prowadzący rodzinny zakład przy Kasztelańskiej.
Pogrzeb odbędzie się 29 grudnia o godzinie 10.00 na cmentarzu św.Mikołaja w Inowrocławiu.
Włodzimierz Krzyżowski był ostatnim szewcem w Inowrocławiu, który posiadał uprawnienia mistrzowskie.

Zakład przejął po swoim ojcu Stanisławie, od którego uczył się zawodu.
Jego zakład znajdował się od 69 lat w tym samym budynku przy ulicy Kasztelańskiej 13 w Inowrocławiu .
Był to najstarszy zakład szewski w Inowrocławiu.
Poniżej zamieszczamy informację na temat wynagrodzeń młodocianych od grudnia 2017, kalendarium na rok 2018 i minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2018r.Dodatkowo informacja na temat opłaty za torebki foliowe.Poniżej przedstawiamy zasady dotyczące jednorazowej amortyzacji-wyliczanie pomocy de minimis na zasadach przewidzianych dla

małych podatników.W związku z kolejnymi zmianami w podatkach i sposobie rozliczania ZUS,

Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy ,

planuje organizację szkolenia

łączącego omówienie zmian w rozliczeniach z ZUS ze szczególnym naciskiem na PUE e-składki

oraz zmian w przepisach podatkowych,

w szczególności z obowiązkiem przesyłania raportów w formie JPK.

Cech Rzemiosł Różnych pragnie zorganizować tego typu szkolenie u siebie,


przy wsparciu ze strony Izby.

Warunkiem koniecznym do realizacji przedsięwzięcia

byłoby zapewnienie frekwencji

na poziomie kilkudziesięciu rzemieślników zrzeszonych.

Zmian jest dużo i są one bardzo ważne dla działalności rzemieślników,


więc mamy nadzieję, iż zainteresowanie będzie spore.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych wzięciem udziału w szkoleniu


do kontaktu pod numerem telefonu: 52 357 62 38

lub w Biurze Cechu, ul.Poznańska 36 w Inowrocławiu .
------------------------------------------------------------------------------------------------------

W załączeniu zamieszczamy informację na temat odpisów amortyzacyjnych
dla małych podatników wraz z przykładem oraz dokonywania potrąceń
z pensji pracowników na żądanie banków.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W załączeniu zamieszczamy list Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza w sprawie żywiołu, który dotknął nasz region.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W załączeniu zamieszczamy pismo do Cechów w sprawie nawiązania współpracy Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy z Narodowym Bankiem Polski.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Urząd Skarbowy w Inowrocławiu w porozumieniu z
Cechem Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
i Kujawskim Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Handlowców
zaprasza na
szkolenie dotyczące zmian w podatku VAT.
Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców

na szkolenie w zakresie zmian w podatku od towarów i usług,
które odbędzie się w dniu 3 kwietnia 2017 r.
w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu,
ul.
Poznańska 36, Aula Domu Rzemiosła, piętro III.
Początek spotkania godzina 12.00.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, że uruchomiliśmy nową zakładkę na naszej stronie  -----> Konkursy i szkolenia .
Będziemy na bieżąco zamieszczać informacje na temat organizowanych przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy oraz Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie konkursów i szkoleń.
Zachęcamy do odwiedzania.
Będzie się działo!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Otrzymaliśmy od Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy nowy wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, w którym dodana została pozycja dotycząca potwierdzenia przez Cech przynależności pracodawcy szkolącego pracownika młodocianego do organizacji rzemieślniczej.
W nawiązaniu do powyższego prosimy o stosowanie od chwili obecnej zmodyfikowanego wniosku.
Nowy wniosek znajduje się na
naszej stronie  w zakładce Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie ,a także jest dostępny w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu.

Wzór nowego wniosku do pobrania

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 30 stycznia w Zajeździe u Piasta Kołodzieja w Kruszwicy miała miejsce uroczystość , mająca charakter podziękowania
Pani Genowefie Pindel za pracę, którą wykonała dla Cechu Inowrocławskiego , a mianowicie odnowienie sztandarów , z których najstarszy miał ponad 100 lat .Mimo sędziwego wieku-95 lat odnowiła ostatni sztandar branży krawieckiej .Sztandary te były tak zniszczone , iż niemożliwe było odczytanie pierwotnego wyglądu i wartości sztandaru . Dla cechu jest to wielka wartość historyczna. Z dumą możemy dziś podziwiać ich wartość i podziękować za przedłużenie historii wyrażając jednocześnie nadzieję, iż będą służyć następnym pokoleniom .
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych złożył na ręce pani Pindel list z podziękowaniem , a Starszy Cechu wręczył pamiątkową statuetkę będącą wyrazem podziękowania za wykonaną pracę odnowienia sztandarów.Złożył życzenia nie stu lat , a dwustu w zdrowiu i z taką energią życiową jak do tej pory. Na wniosek Zarządu Cechu Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości nadała Honorową Odznakę Rzemiosła za ciężko wykonaną pracę .Odznaczenie wręczył Prezes Izby Sławomir Szatkowski.Zaproszeni goście złożyli pamiątkowe wpisy w Kronice Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu .Goście skorzystali ze słodkiego poczęstunku-tort z życzeniami dla odznaczonej seniorki przygotowała "Piekarnia-Ciastkarnia Jóźwiakowie".
Dziękujemy za obecność Burmistrzowi Kruszwicy Dariuszowi Witczakowi, Prezesowi Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości Sławomirowi Szatkowskiemu ,Redaktor Expressu Inowrocławskiego Renacie Napierkowskiej i wszystkim gościom za przybycie .-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 26.01.2017 r. w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza i kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty Marka Gralika.
Konferencja poświęcona była wdrażaniu reformy edukacji.
Wojewoda zapewnił, że na wsparcie samorządów przeznaczone są dodatkowe środki. Dyskusja dotyczyła również przekształcenia samodzielnych gimnazjów w szkoły podstawowe.
Po konferencji goście zapoznali się z bazą dydaktyczną naszej szkoły.Obserwowali przebieg zajęć w pracowni fryzjerskiej i cukierniczej. Byli pod dużym wrażeniem umiejętności uczniów "Rzemieślnika’’
Przekazali podziękowania

starszemu cechu, p. Piotrowi Jóźwiakowi oraz dyrekcji szkoły za pomoc w zorganizowaniu konferencji.Szanowni Państwo,
Informujemy, że zgodnie z zapisami ustawy o rzemiośle (Dz. U. z 2015 r., poz. 1782, art. 3 ust. 3g pkt 4) zostały ustalone nowe stawki za egzamin sprawdzający, egzamin czeladniczy oraz egzamin mistrzowski. Obecnie podstawą wyliczenia właściwych opłat za egzaminy jest kwota 4 403,78 zł. (obwieszczenie Prezesa GUS z dnia 18 stycznia 2017 r.) według stałych wielkości procentowych tj. za egzamin; mistrzowski - 30 proc., czeladniczy - 15 proc., sprawdzający - 5 proc. liczone od podstawy, jaką jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych za egzamin czeladniczy oraz mistrzowski.
Nowe stawki za egzaminy obowiązujące od dnia 19.01.2017 roku wynoszą:
Egzamin mistrzowski – 1 321,13 zł.
Egzamin czeladniczy – 660, 57 zł.
Egzamin sprawdzający – 220,19 z
ł

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
W dniu 16 grudnia w Domu Rzemiosła odbyła się wigilia dla Emerytów i Rencistów .

Członkowie Koła podzielili się opłatkiem , wymienili serdeczne życzenia przedświąteczne ,

skosztowali świątecznych potraw.

PRZYPOMINAMY! :)
PRZEDŚWIĄTECZNE STRZYŻENIE W SZKOLE RZEMIOSŁA
W czwartek, 8 grudnia, w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła, mieszkańcy Inowrocławia będą mieli możliwość skorzystania z darmowego strzyżenia. To już kolejna tego typu przedświąteczna akcja organizowana przez szkołę. Chętnych zapraszamy od 9.00 do 15.30 do siedziby szkoły przy ulicy Poznańskiej 18. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cech Rzemiosł Różnych w Inowocławiu
informuje, że w dniu 26 lipca 2016 ,tj.wtorek
o godzinie 17.30
w Kościele pw.Św.Mikołaja w Inowrocławiu
odbędzie się Msza Święta w intencji
piekarzy i cukierników.
W trakcie Mszy zostaną wspomnieni piekarze
i cukiernicy, których już nie ma
pośród nas.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Informujemy, że dokumenty do egzaminu czeladniczego
składać można do dnia 15 lipca br.
Wykaz potrzebnych dokumentów w zakładce:
Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie .
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


W dniach 6-10 czerwca członkowie Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu wybrali się na wypoczynek do jednego z ośrodków wczasowych należących do Związku Rzemiosła Polskiego-"Rzemieślnik" w Jelitkowie (Gdańsk).W piątek, 3 czerwca, Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu obchodził święto 5-lecia. Jubileusz połączony był z nadaniem sztandaru poświęconego podczas mszy w kościele pw. Św. Mikołaja. Niewątpliwą atrakcją był przygotowany przez Włocławskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie wystrzał z armaty przed kościołem.
Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz ulicami miasta w asyście orkiestry górniczej do sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej, w której o godz. 10.30 odbyły się główne obchody jubileuszu. Odczytano skierowany do uczestników uroczystości list Pani Prezydentowej Agaty Kornhauser-Dudy, w którym Prezydentowa gratuluje jubileuszu i dziękuje pedagogom uczącym przyszłych rzemieślników za pracę – „Dzięki Państwa zaangażowaniu w kształcenie zawodowe, które staje się coraz bardziej doceniane, uczniowie i słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do odnalezienia się na rynku pracy. Rynek ten bowiem jest dziś szerzej otwarty dla osób z konkretnym fachem w ręku (…
) Warte podkreślenia są też Państwa starania o wszechstronny rozwój uczniów”.
Podobna refleksja pojawiła się w wypowiedzi dyrektora szkoły, Grzegorza Roszaka, który podkreślił, iż „nasi absolwenci z powodzeniem znajdują miejsce na rynku pracy i są poszukiwanymi fachowcami”.
Osobiste życzenia składał również Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pan Mikołaj Bogdanowicz.
Zaprezentowano historię i specyfikę szkoły oraz osiągnięcia uczniów, wręczono Srebrne Odznaki Mistrza oraz Honorowe Odznaki Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, a także nagrody dla uczniów.
Ważną częścią uroczystości było przekazanie na ręce dyrektora a później społeczności szkolnej ufundowanego przez Cech Rzemiosł Różnych sztandaru.
O część artystyczną zadbał prowadzony przez panią Karolinę Wesołowską teatrzyk Melpomena. Goście mieli również możliwość wysłuchania występu wokalnego uczennicy szkoły.
    
Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu w odpowiedzi na napływające sygnały dotyczące kwestii nakłaniania uczniów zatrudnionych w zakładach zrzeszonych w cechu do przystępowania do egzaminów kończących 3-letni okres edukacji w szkole zawodowej przez Okręgową Komisję Egzaminacyjnej wyraża głębokie zaniepokojenie takim rozwojem sytuacji. W trosce o dobro naszych rzemieślników przypominamy, że zrzeszeni w Cechu pracodawcy zatrudniający młodocianych, podpisując umowę o praktyczną naukę zawodu w Cechu Rzemiosł Różnych jako instytucji pośredniczącej
kierują młodocianych na egzamin .Powyższe działanie narusza przepisy §9 ust.3
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego , przeprowadzanych przez komisje izb rzemieślniczych ( Dz. U. z 2012 r., poz.1117) oraz art.3 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz.. U. z 2002 r.Nr 112,poz.979 ze zm.) Przedmiotowy artykuł stanowi, że nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, właściwe ze względu na siedzibę rzemieślnika. Tylko przystępując do egzaminu przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości uczeń ma prawo do uzyskania TYTUŁU CZELADNIKA honorowanego w krajach Unii Europejskiej. Pragniemy dodatkowo nadmienić, że Cech jako instytucja pośrednicząca w podpisywaniu umów między pracodawcami a pracownikami młodocianymi wychodzi na każdym kroku wobec potrzeb zarówno jednej i drugiej strony. W trosce o zdawalność egzaminów czeladniczych organizujemy egzaminy próbne i kursy przygotowujące. Kompletujemy wnioski i pilnujemy aby każdy pracodawca po zdaniu przez ucznia egzaminu czeladniczego otrzymał stosowne zaświadczenie uprawniające do otrzymania dofinansowania.
Apelujemy  o rozwagę i poważne podejście do problemu.

Z poważaniem ,

W imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
Starszy Cechu
Piotr Jóźwiak


------------------------------------------------------------------

Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz złożył
w środę 4 maja wizytę w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu .
Wojewoda spotkał się ze starszym cechu Piotrem Jóźwiakiem i dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu Grzegorzem Roszakiem.
Rozmowa dotyczyła szkolnictwa zawodowego i zbliżających się obchodów 5-lecia szkoły, a także uroczystości z okazji 350. rocznicy bitwy pod Mątwami. Temat ten zreferowali dr hab. Tomasz Łaszkiewicz - prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego oddział w Inowrocławiu i Edmund Mikołajczak, członek Towarzystwa, honorowy obywatel Inowrocławia.

22 kwietnia w Domu Rzemiosła w Inowrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Cechu Rzemiosł Różnych
Na podstawie przepisu par.26 ust.1 zd.2 oraz par.27 ust.1 -3 statutu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
w związku z uchwałą nr 1/03/2016 Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych
z dnia 3 marca 2016 niniejszym zwołuje się
Zwyczajne Walne Zgromadzenie  Członków Cechu
które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 o godzinie 17.00
w siedzibie Cechu , w auli Domu Rzemiosła
przy ulicy Poznańskiej 36
w Inowrocławiu.

DRZWI OTWARTE W RZEMIEŚLNIKUW minioną sobotę młodzież z naszego regionu miała możliwość zwiedzenia Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu. Tradycyjnie na zwiedzających czekało mnóstwo atrakcji. Przyszli adepci rzemiosła oprócz uzyskania szczegółowych informacji na temat oferowanych przez szkołę kierunków kształcenia mogli porozmawiać z przyszłymi pracodawcami, ułożyć włosy, skosztować grochówki oraz słodkich pyszności przygotowanych przez uczniów Rzemieślnika, wziąć udział w wielu konkursach i zabawach oraz obejrzeć występ szkolnego teatrzyku, który przygotował występ wokalny oraz zabawną scenkę o uczniach. Poniżej przedstawiamy fotorelację z imprezy.
Poniżej zamieszczamy informacje na styczeń 2016
dotyczące Kalendarium 2016  wraz z informacjami dotyczącymi
minimalnymi wynagrodzenia od 1 stycznia 2016

Kalendarium pracodawcy (płatnika)
Kalendarium podatnika
Kalendarium ZUS
Minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2016
Oświadczenia dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez
podatnika w roku podatkowym

W zakładce Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie załączamy
zmodyfikowane formularze wniosków: o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego oraz sprawdzającego.
Modyfikacja polega wyłącznie na dodaniu informacji na temat 50% zwrotu opłaty egzaminacyjnej w przypadku wycofania dokumentów i rezygnacji z egzaminu (zgodnie z cennikiem Izby ustalonego na podstawie Uchwały 73/2009 z dnia 16.11.2009 r. Zarządu KPIRiP  w Bydgoszczy).

W związku z powyższym prosimy o stosowanie nowych wzorów wniosków.

Poniżej zamieszczamy również obowiązujący cennik Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy :

Egzamin czeladniczy: 620,79 zł
Egzamin mistrzowski: 1241,57 zł
Egzamin sprawdzający:206,93 zł
Egzamin poprawkowy:50 % stawki

Powyższe stawki obowiązują zarówno zrzeszonych członków jak i klientów zewnętrznych .

Jerzy Bartnik, prezes Związku Rzemiosła Polskiego wręczył prymasowi platynowy medal im. Jana Kilińskiego "Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego". Abp Wojciech Polak otrzymał również z rąk Piotra Jóźwiaka, starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, dar Cechu Rzemiosł Różnych. Upominki w postaci fotografii oraz wyroby cukiernicze na ręce prymasa Polski przekazali też uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła im. Rzemieślników Kujawskich w Inowrocławiu.

"Kiedy stoję przed Państwem z tym opłatkiem, chciałbym najpierw wam za tę pracę bardzo serdecznie podziękować. Za to, że tak bardzo staracie się, by była to praca godna człowieka. Tak bardzo staracie się przez wychowanie tych młodych ludzi, wprowadzanie ich w rzemiosło, żeby to była praca, która będzie człowieka rozwijała, która będzie twórcza."-powiedział abp Wojciech Polak, prymas Polski

W spotkaniu uczestniczyli ponadto przedstawiciele władz samorządowych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także brać rzemieślnicza i przedstawiciele jednostek publicznych.

- Niezmiernie miło mi spotkać się dziś z państwem w tym wyjątkowym, symbolicznym dniu, w pierwszym oficjalnym spotkaniu, jakie mam w roku 2016. Nasz kraj potrzebuje zmian. Dobrych zmian w każdej dziedzinie naszego życia. Rzemiosło było, jest i będzie jego bardzo ważnym elementem. Dobre rzemiosło to dobra przyszłość naszego kraju - mówił Mikołaj Bogdanowicz, wojewoda kujawsko-pomorski.

Zgromadzeni mieli również okazję obejrzeć jasełka w wykonaniu zespołu Effatha z Kruszwicy i teatrzyku Melpomena z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła. Później było tradycyjne dzielenie się opłatkiem i świąteczny poczęstunek.Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
najlepsze życzenia zdrowych ,
pełnych ciepła rodzinnego i
pogodnych Świąt Bożego Narodzenia ,
wszelkiej pomyślności w Nowym Roku,
a także wielu miłych chwil
spędzonych w gronie rodziny,
składa Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych w InowrocławiuW dniu 13 listopada 2015 roku w auli Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
odbyło się pasowanie pierwszoklasistów
z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosław Inowrocławiu.
Pasowania przy pomocy szabli Kilińskiego
dokonali Starszy Cechu Rzemiosł Różnych
Piotr Jóźwiak wraz z Członkiem Zarządu
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy Mirosławem Łatasiem.
Wśród uczniów wyróżniających się wzorową frekwencją
wylosowano dwa rowery górskie.
Złotą Odznaką za szkolenie uczniów w rzemiośle
odznaczony został wieloletni i zasłużony
członek Cechu , Jan Barbarzak.


Poniżej zamieszczamy zdjęcia
z tej uroczystości.UWAGA!


Cech Rzemiosł Różnych w porozumieniu z Urzędem Skarbowym w Inowrocławiu i Powiatowym Urzędem Pracy
wychodzi naprzeciw wszystkim chętnym chcącym otworzyć swoją działalność gospodarczą.


Pierwsza część szkolenia obejmuje:

-„Środki na otwarcie działalności gospodarczej wdrażane za pośrednictwem PUP w Inowrocławiu” Prowadzący wykład  poruszy temat  źródeł finansowania oraz aktualnych zasady aplikowania o środki na otwarcie firmy– wymagania ustawowe i projektowe, maksymalna wysokość kwoty na otwarcie firmy, sposób wykorzystania dostępnych środków finansowych, obowiązująca dokumentacja i terminy. Oczywiście w trakcie prezentacji poda również wszelkie dane kontaktowe oraz wskaże, gdzie na bieżąco szukać informacji o dotacjach.


Druga część dotyczy
:

-Kwestii związanych  z otwarciem i prowadzeniem działalności w świetle przepisów Urzędu Skarbowego oraz dodatkowo dla zainteresowanych zmiany w obowiązującym podatku VAT dotyczącym pojazdów samochodowych


Szkolenie odbędzie się w dniu 16 listopada –godz.13.00 w auli Cechu Rzemiosł Różnych –ul. Poznańska 36 w Inowrocławiu.

Serdecznie zapraszamy !    


   
Niezmiennie uwielbiana na całym świecie od ponad 200 lat, w coraz bardziej wymyślnych odsłonach: to już nie tylko ciastka, batony czy lody, ale również piwo, mydło czy nawet masaż. Trudno się dziwić temu szaleństwu – w końcu czekolada w bardzo długo czekało na światowe odkrycie. Specjalnym napojem czekoladowym rozkoszowali się już Majowie i Aztekowie, ale ziarna kakaowca dopiero w XV wieku przywiózł do Europy Krzysztof Kolumb z jednej ze swoich wypraw.
20 października w Zespole Szkół Zawodowych Rzemiosła uczniowie doskonalili swoje umiejętności pod okiem mistrza świata cukierników, pana Mieczysława Chojnowskiego.
Byli zachwyceni i jednocześnie zaskoczeni , jak wspaniałe "dzieła" można stworzyć z czekolady.
Co więcej należy pamiętać,że oprócz tego, że jest pyszna, czekolada spożywana w umiarkowanych ilość może również mieć pozytywny wpływ na zdrowie. Badania wskazują, że substancje zawarte w czekoladzie pozytywnie wpływają na układ krążenia i pracę mózgu. Nie można oczywiście zapominać o wyraźniej poprawie nastroju, co doceniają zwłaszcza kobiety.
Enj
oy! :)

Z dumą informujemy, iż Członek Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu i Prezes Zarządu Stowarzyszenia "Rzemiosło Przyszłości ", Pan Jacek Trela otrzymał z rąk ministra Władysława Kosiniaka - Kamysza, nominację na członka Zespołu Monitorującego Gwarancję Dla Młodzieży. Pan Jacek w imieniu polskiego rzemiosła będzie współpracował z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w kwestiach istotnych dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy.
Na dzisiejszym Posiedzeniu Zarządu Starszy Cechu Rzemiosł Różnych, Pan Piotr Jóźwiak , wręczył nominowanemu z tego tytułu list gratulacyjny.

Serdecznie gratulujemy !Drodzy rzemieślnicy !

Zbliżają się kolejne wybory do władz ustawodawczych RP.
Nie może być tak , że nie wykorzystamy szansy, by spośród NAS RZEMIEŚLNIKÓW wybrano osobę,która godna będzie reprezentować nasze interesy i działać na naszą korzyść, nie przeciw! Osobę ,która będzie walczyła o nasze prawa .
Nawiązując do pisma Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy - Sławomira Szatkowskiego z dnia  31.08.2015 roku
zwracamy się z gorącą prośbą o wsparcie inicjatywy zbierania podpisów. Zebranie ich w liczbie 5000  pozwoli naszemu regionowi wystawić samodzielnego kandydata do Sejmu RP.
Cech Rzemiosł Różnych dokłada wszelkich starań do akcji zbierania podpisów lecz wciąż ich brakuje. Rozesłaliśmy drogą mailową wśród naszych rzemieślników listy, ale niestety spotkało się to ze słabym odezwem.
Listy poparcia dostępne są w Biurze Cechu Rzemiosł Różnych.
Dodatkowo zamieszczamy je tutaj z prośbą o ich wydrukowanie, a następnie rozpropagowanie wśród swojej rodziny ,przyjaciół i znajomych z naszego okręgu wyborczego i dostarczenie do Biura Cechu Rzemiosł Różnych .
Rzemiosło nas potrzebuje, walczmy we wspólnym interesie !


Poniżej do zapoznania:


Pismo Prezesa Izby

Lista wyborcza

Pismo informacyjne


Asystent podatnika w wybranych urzędach skarbowych

Od 1 września 2015 r. mikroprzedsiębiorcy w wybranych urzędach skarbowych mogą skorzystać z bezpłatnej usługi Asystenta podatnika.

Jeżeli chcesz, aby naczelnik urzędu skarbowego wyznaczył dla Ciebie asystenta podatnika, który będzie Cię wspierał przez okres 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej – złóż wniosek, a w terminie 3 dni roboczych otrzymasz odpowiedź – imię i nazwisko oraz adres e-mail i numer telefonu Twojego asystenta w urzędzie.

Korzystanie z indywidualnej opieki asystenta podatnika przez podatników rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej zapewni podatnikom indywidualny dostęp do informacji niezbędnych dla prawidłowego realizowania obowiązków wynikających z prawa podatkowego, pomoże zapobiec popełnianiu ewentualnych błędów i omyłek wynikających z niewystarczającej znajomości przepisów, stosowanych w administracji reguł i procedur postępowania.

UWAGA! Od 1 września usługa dostępna jest w 3 urzędach skarbowych z terenu woj. kujawsko-pomorskiego: w Urzędzie Skarbowym w Inowrocławiu, w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Toruniu i Drugim Urzedzie Skarbowym w Toruniu.

Od 1 stycznia 2016 r. asystenci podatnika rozpoczną swoje działanie we wszystkich urzędach skarbowych w kraju.


Klikając w poniższe linki uzyskają Państwo dostęp do
wniosku o wyznaczenie asystenta oraz specjalnej ulotki informacyjnej.

Wniosek o wyznaczenie asystenta


Ulotka informacyjna

"Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
informuje, że w związku z tym iż w tym roku
święto cukierników i piekarzy przypada w
w niedzielę ,tj.26 lipca
Msza Święta w ich  intencji odbędzie się dzień później, tj. 27 lipca-poniedziałek
w kościele Św .Mikołaja o godzinie 17.30 .
W trakcie Mszy zostaną wspomnieni piekarze i cukiernicy,  których nie ma już
pośród nas."


Zmiany związane z eksploatacją samochodów
a koszty uzyskania przychodów
(dot.rozliczania VAT od paliwa a także
innych wydatków związanych
z  eksploatacją samochodów osobowych)

Tekst 1
Tekst 2
Tekst 3
Tekst 4
Tekst 5
Tekst 6
Tekst 7
Tekst 8
Tekst 9
Tekst 10
Tekst 11
Tekst 12
Tekst 13
Tekst 14
Tekst 15
Tekst 16
Tekst 17

Szanowni Państwo,

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu uczestniczy w ogólnopolskiej akcji paragonowej

Ministerstwa Finansów  „Nie daj się oszukać - Sprawdź Paragon”,
która ma na celu rozpowszechnienie podstawowych informacji
dotyczących paragonów fiskalnych.
Akcja reklamowana jest za pomocą różnych środków przekazu,
m. in. przy użyciu plakatów informacyjnych oraz ulotek .
W związku z powyższym zamieszczamy plakat oraz ulotkę promujące akcję .


Plakat

Dotyczy: Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego

Szanowni Państwo,

Nawiązując do podjętej 10 lipca br. uchwały Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego w sprawie przyjęcia projektu Strategii ORSG Powiatu Inowrocławskiego wraz z listą projektów stanowiących jej integralną część,  informuję, iż od dnia dzisiejszego tj. 15 lipca do 28 lipca br. rozpoczynamy konsultacje projektu Strategii ORSG Powiatu  Inowrocławskiego.


Konsultacje społeczne projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.
10 lipca br. Komitet Sterujący Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego przyjął projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.
Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego identyfikuje i zawiera charakterystykę specyfiki ORSG, wskazuje kierunki rozwoju oraz najważniejsze priorytety inwestycyjne. Strategia formułuje problemy ważne dla ORSG wraz ze wskazaniem sposobów ich rozwiązywania lub łagodzenia oraz cele rozwojowe. Strategia zawiera listę przedsięwzięć planowanych do  finansowania zarówno w ramach polityki terytorialnej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego jak również listę projektów komplementarnych, przewidzianych do realizacji   z innych źródeł finansowania.
W ramach Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego realizowane będą zadania,  które odpowiadają  na zidentyfikowane problemy i potrzeby. Zadania muszą być zgodne z założeniami Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020.  
Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego tworzą Powiat Inowrocławski, cztery gminy miejskie: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Pakość oraz trzy gminy wiejskie: Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo.
Wszyscy mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, środowisk gospodarczych mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu dokumentu w dniach
od 15 lipca 2015 r.  do 28 lipca 2015 r. do godz. 15.30
Opinie i uwagi do projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego należy kierować do Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w formie pisemnej (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego                            w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38) lub elektronicznej na adres: integracja_ue@inowroclaw.powiat.pl w tytule e-maila wpisując: „Konsultacje projektu Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.
Projekt Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego wraz z formularzem konsultacji dostępne są na stronie internetowej: www.inowroclaw.powiat.pl, w Biurze Rozwoju i Inicjatyw Europejskich w Starostwie Powiatowym w Inowrocławiu, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38(pokój 152 oraz 156), na stronach internetowych oraz w siedzibach sygnatariuszy Porozumienia na rzecz rozwoju ORSG Powiatu Inowrocławskiego (Gminy: Kruszwica, Gniewkowo, Janikowo, Pakość, Złotniki Kujawskie, Dąbrowa Biskupia, Rojewo) oraz na stronach internetowych
i w siedzibach partnerów społeczno-gospodarczych, wchodzących w skład Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
z głosem opiniodawczo-doradczym (Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na Soli”, Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu, Rada Organizacji Pozarządowych Powiatu Inowrocławskiego).Zamieszczamy następujące dokumenty  :
1.Ogłoszenie o konsultacjach


2. Formularz konsultacji


3.Strategia ORSG Powiatu Inowrocławskiego- projekt- PDF


4.Załączniki do Diagnozy


5.Załączniki do Strategii.Powiat Inowrocławski opublikował informacje w BIP-ie, na podstronie Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego oraz w zakładce Plany i Strategie.


W przypadku pytań, uprzejmie pros
imy o kontakt

Joanna Kuchta

Kierownik

Biura Rozwoju i Inicjatyw Europejskich

Starostwo Powiatowe w  Inowrocławiu

Tel(52) 35 92 152

Tel. 501 639 513
Inowrocław, dnia 10.07.2015 
Szanowni rzemieślnicy,

      Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu w odpowiedzi na napływające sygnały dotyczące kwestii nakłaniania uczniów zatrudnionych w zakładach zrzeszonych w naszej instytucji do przystępowania do egzaminów czeladniczych przez Lubelską Izbę Rzemieślniczą wyraża głębokie zaniepokojenie takim rozwojem sytuacji. W trosce o dobro naszych rzemieślników przypominamy, że zrzeszeni w Cechu pracodawcy zatrudniający młodocianych, podpisując umowę o praktyczną naukę zawodu w Cechu Rzemiosł Różnych jako instytucji pośredniczącej kierują młodocianych na egzamin. Ponadto tworzenie komisji egzaminacyjnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i przeprowadzanie egzaminów czeladniczych w zawodzie z udziałem pracowników młodocianych wobec których nadzór sprawuje Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła Przedsiębiorczości w Bydgoszczy jest niezgodne z obowiązującym prawem. Powyższe działanie narusza przepisy §9 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, mistrzowskiego i sprawdzającego , przeprowadzanych przez komisje izb rzemieślniczych ( Dz. U. z 2012 r., poz.1117) oraz art.3 ust. 6 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle ( Dz.. U. z 2002 r.Nr 112,poz.979 ze zm.) Przedmiotowy artykuł stanowi, że nadzór nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych sprawuje izba rzemieślnicza lub z jej upoważnienia cech, właściwe ze względu na siedzibę rzemieślnika. Zatem osoba, która składa wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego nie może tego robić w dowolnej izbie rzemieślniczej. Może wiązać się to z takimi drastycznymi konsekwencjami jak utrata przez pracodawcę szkolącego prawa do dofinansowania po ukończonym okresie kształcenia pracownika ( po zdanym egzaminie ).Działalność Lubelskiej Izby wykracza poza jej zasięg terytorialny w związku z czym jest niezgodna z obowiązującym prawem .
     Pragniemy dodatkowo nadmienić, że Cech jako instytucja pośrednicząca w podpisywaniu umów między pracodawcami a pracownikami młodocianymi wychodzi na każdym kroku wobec potrzeb zarówno jednej i drugiej strony. W trosce o zdawalność egzaminów czeladniczych organizujemy egzaminy próbne i kursy przygotowujące. Kompletujemy wnioski i pilnujemy aby każdy pracodawca po zdaniu przez ucznia egzaminu czeladniczego otrzymał stosowne zaświadczenie uprawniające do otrzymania dofinansowania.
     Apelujemy do naszych rzemieślników o rozwagę  i poważne podejście do problemu.Z poważaniem ,

W imieniu Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
Starszy Cechu
Piotr Jóźwiak
Przypominamy o konieczności składania dokumentów do egzaminu czeladniczego.
Cech Rzemiosł Różnych ponownie organizuje egzaminy czeladnicze w Inowrocławiu.
Minimalna liczba uczestników aby egzamin w danym zawodzie mógł się odbyć to 10 osób.
Wniosek czeladniczy wraz z wykazem dokumentów, które należy do niego dołączyć znajduje się

w zakładce : Egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.


Członkowie Koła Emerytów i Rencistów działającego przy Cechu Rzemiosł Różnych wzięli udział w zorganizowanej wycieczce do jednego z ośrodków wypoczynkowych Związku Rzemiosła Polskiego- Gdańsk Jelitkowo w dniach 18-22 maja.
Zamieszczamy kilka zdjęć z tej ciekawej wyprawy.

Dnia 15 maja Cech Rzemiosł Różnych obchodził 60 –lecie swojego istnienia.

W uroczystości uczestniczyli m.in senator Jan Rulewski, wicemarszałek Dariusz Kurzawa, starosta Tadeusz Majewski (patron honorowy uroczystości), Tomasz Marcinkowski, przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia, wiceprezydent miasta Ireneusz Stachowiak, przedstawiciele cechów rzemieślniczych z regionu,
a także obecni i emerytowani inowrocławscy rzemieślnicy.
Historię inowrocławskiego rzemiosła przedstawił regionalista Grzegorz Roczek. Zwrócił uwagę, że ma ono tradycje sięgające średniowiecza.
Dla gości przygotowano pamiątkowe podkowy wykonane przez firmę „Jacze”.
Uroczystość była okazją do uhonorowania rzemieślników oraz osoby wspierające i współpracujące z Cechem Rzemiosł Różnych. I tak, srebrne odznaki rzemiosła za szkolenie uczniów nadano Józefowi Klimko i Ryszardowi Robakowi, a odznaką za pracę w komisji egzaminacyjnej udekorowano Piotr Jóźwiaka. Honorowe Odznaki Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie zawisły na piersiach: Czesław Belzyta, starosty Tadeusza Majewskiego i Czesława Treli. Natomiast Honorową Odznaką Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy udekorowano Ryszarda Lewickiego.
Obchody uświetnił występ Pawła Olejniczaka i Tomasza Wojciechowskiego, akordeonistów Państwowej Szkoły Muzycznej im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu. Z programem artystycznym wystąpiła też młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu, kierowana przez mgr Barbarę Citkowicz.
Honorową Odznakę przyznawaną przez Związek Rzemiosła Polskiego przyznano również Prymasowi Polski Arcybiskupowi Wojciechowi Polakowi. Ze względu na niedyspozycję czasową Jego Ekscelencji odznaczenie zostanie przyznane w terminie późniejszym, wyznaczonym na dzień 5 stycznia przy okazji spotkania noworocznego.


Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości.

ZMIANY W KODEKSIE PRACY DOT. WSTĘPNYCH BADAŃ LEKARSKICH:


Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502) w art. 229:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:

       1) osoby przyjmowane do pracy;

       2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.";

2) po § 1 dodaje się § 11 i § 12 w brzmieniu:

"§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

   1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

   2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.


Nawiązując do trwającego naboru projektów- propozycji przedsięwzięć  do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego informujemy , iż Zarząd Obszaru Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego  na posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2015 r. podjął uchwałę w sprawie przedłużenia terminu naboru projektów- propozycji przedsięwzięć  do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego do 20 kwietnia 2015 r. do godziny 15.30.
Poniżej zamieszczamy stosowne ogłoszenie .


„Nabór projektów- propozycji przedsięwzięć do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego”.


Wynajem sal – dobra jakość za rozsądną cenę!
Planujesz szkolenie lub kurs? Szukasz sali konferencyjnej? Potrzebujesz miejsca na spotkanie biznesowe? Wybierz sale szkoleniowe w znanym budynku Domu Rzemiosła w Inowrocławiu , przy ulicy Poznańskiej 36 .Nasza oferta obejmuje wynajem sal na: - szkolenia  - kursy  - konferencje  - spotkania  - rekrutacje - pokazy sprzedażowe i wiele innych .
Proponujemy wynajem dwóch  sal konferencyjnych .Sale z profesjonalnym nagłośnieniem , ekran, projektor multimedialny, dostęp do Internetu. Możliwość skorzystania z cateringu (restauracja w budynku).
Cena do uzgodnienia.
Kontakt w Biurze Cechu pod numerem telefonu: 523576238 .
Od 1 marca 2015 r. do 31 maja 2015 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

• 157,71 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia),
• 197,13 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
• 236,56 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia).

Uwaga!

Informujemy, że dnia 23 marca 2015 roku w Domu Rzemiosła przy ulicy Poznańskiej 36 w Inowrocławiu o godzinie 13.00

odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu obsługi kas fiskalnych i podatku dochodowego
dla rzemieślników i członków Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców i Handlowców.

Zapraszamy do udziału !

Dotyczy: Strategii  Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.


Szanowni Państwo,

Nawiązując do podjętej Uchwały nr 1/2015 Komitetu Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia trybu i zasad naboru projektów- propozycji przedsięwzięć do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego oraz Uchwały nr 1/2015 Zarządu Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru projektów propozycji przedsięwzięć
do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego
zamieszczamy  dokumenty dotyczące rozpoczynającego się naboru :

1.Ogłoszenie o naborze.


2.Tryb i zasady naboru projektów- propozycji przedsięwzięć do Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.


3.Fiszka projektu.

4.Załącznik do fiszki projektu- przykładowe wskaźniki.

5.Analiza SWOT dla Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

6.Logika strategicznej interwencji.

Nabór projektów trwa od 16 marca 2015 r. do 7 kwietnia 2015 r. do godziny 15.30.

Równocześnie przypominam
y, iż na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego www.inowroclaw.powiat.pl znajduje się zakładka Obszar Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego, w której znajdują się m.in. kalendarium, informacje o podjętych uchwałach.

W przypadku pytań,prosimy o kontakt.

Biur
o Rozwoju i Inicjatyw Europejskich

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu

Tel(52) 35 92 152

Tel. 501 639 513

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła w Inowrocławiu mieszczący się przy ulicy Poznańskiej 18 serdecznie zaprasza na Drzwi Otwarte w dniu 14 marca 2015 roku od godz. 10.00 do 13.00
W programie m. in. :
-zapoznanie z ofertą edukacyjną
-spotkanie z pedagogami i przyszłymi pracodawcami
-pomoc w obraniu drogi przyszłej kariery zawodowej
-zwiedzanie szkoły
-warsztaty szkolne

Na uczestników czekają niespodzianki i atrakcje .

Stawiamy na doświadczenie !
Nauka wcale nie musi być nudna, a szkoła może być przyjaznym i bezpiecznym miejscem dla dzieci.
Poniżej zamieszczamy film promujący Zespoł Szkół Zawodowych Rzemiosła
w Inowrocławiu.

Szanowni Państwo.

Uprzejmie informujemy,  iż nastąpiła zmiana numeru rachunku bankowego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy.

W związku z powyższym należy zwrócić uwagę aby  wpłaty  (za egzaminy, kursy itp.)  były dokonywane na nowy numer rachunku Izby.

W załączeniu przekazujemy wnioski o egzaminy z aktualnym numerem rachunku.Aktualny numer rachunku bankowego Izby:  BNP PARIBAS S.A: 96 1600 1185 1844 5144 3000 0001


Społeczne Towarzystwo Edukacyjne
w Bydgoszczy
oraz
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Szkoleń
w Kruszwicy
Zapraszają na szkolenie z zakresu
Stosowania w praktyce i administracji  szkolnej zasad
Ochrony danych osobowych (ABI,GIODO itp.)
Szkolenie , które odbędzie się w Kruszwicy , poprowadzi doświadczony
Szkoleniowiec, prawnik, osoba która zajmuje się zawodową tą tematyką .
Spotkanie trwać będzie około 2 godzin. W pierwszej części zaprezentowane
Zostaną zagadnienia teoretyczne a w drugiej części prowadzący odpowiadać
będzie na pytania słuchaczy.
Koszt udziału jednej osoby to 150 zł.
Każda szkoła otrzyma fakturę oraz materiały drukowane , przygotowane
Przez prowadzącego.
Zainteresowanych proszę o kontakt z P. Henrykiem Mądrowskim

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Szkoleń
Społecznego Towarzystwa Edukacyjnego
W Bydgoszczy
Z siedzibą w Kruszwicy
88-150 Kruszwica , ul.Kujawska 20

Poniżej zamieszczamy link do strony
Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
dotyczący harmonogramu egzaminów czeladniczych w poszczególnych zawodach :
http://www.izbarzem.pl/index.php?s=5&mod=p&id=719&lang=pl


IV edycja Konkursu Cukierniczego "Zimowe inspiracje" 26.01.2015 r.
(Zdjęcia dzięki uprzejmności Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsięborczości w Bydgoszczy)

Dnia 18 stycznia 2015 r. zorganizowaliśmy Zabawę Gwiazdkową , w której wzięło udział 155 dzieci (dzieci rzemieślników oraz ich pracowników).
Zainteresowanie było ogromne.
Zapisów dokonywali rzemieślnicy zrzeszeni w naszej jednostce.
Impreza odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury „ Pszczółka” w Inowrocławiu.

Dzieci wzięły udział w różnego rodzaju konkursach , w których miały okazję wygrać ciekawe nagrody .
Wesoła muzyka zachęciła je do tańca i zabawy.
Każde dziecko otrzymało paczkę pełną słodyczy i drobnych upominków.

Oprócz tego przygotowaliśmy drobny poczęstunek w postaci słodyczy.
Dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali ciekawe nagrody dla najmłodszych .

Dnia 16 stycznia 2015 roku w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy
odbyło się spotkanie noworoczne , w którym udział wzięli :Starszy Cechu Piotr Jóźwiak, Członek Zarządu Grzegorz Bartoszewicz, Członek Zarządu Jacek Trela , Wicedyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła Michał Pomernacki oraz Kierownik Biura Cechu Mirosława Posadzy.
Zamieszczamy zdjęcia ze spotkania
poniżej .

Zachęcamy wszystkich pracodawców
do zapoznania się
z ważnymi informacji
zamieszczonymi poniżej:

Informujemy, że ruszył kurs pedagogiczny
organizowany przez
Centrum Kształcenia Ustawicznego
działające przy Cechu Rzemiosł Różnych
w Inowrocławiu.
Zapisy nadal trwają!
Ostatnie miejsca!
Szczegóły w Biurze Cechu przy ulicy Poznańskiej 36
lub pod numerem telefonu: 523576238.

Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu serdecznie zaprasza
wszystkich swoich członków do wzięcia udziału w organizowanym
dnia 7 lutego 2015 roku
balu karnawałowym .
Miejsce imprezy : Restauracja Savana, Inowrocław .
Start imprezy : godzina 19:00.
Koszt: 120 zł od osoby.
Zapisy osobiście w Biurze Cechu przy ulicy Poznańskiej 36
bądź pod numerem telefonu: 523576238.

Zachęcamy do udziału i świetnej zabawy !

Nasz  członek  Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
i jednocześnie Prezes Stowarzyszenia Rzemiosło Przyszłości ,
Pan Jacek Trela,
prowadzący zakład rzemieślniczy "P.W.Jacze" w Gniewkowie
uczestniczył w Forum Edukacji Zawodowej i Gospodarki
poświęconemu kształceniu dualnemu jako kierunkowi rozwoju edukacji zawodowej w Polsce.
W tymże spotkaniu uczestniczyła również minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Tematyką forum były zagadnienia dotyczące m.in. współpracy pracodawców ze
szkolnictwem ponadgimnazjalnym oraz promocja edukacji zawodowej.
Pan Jacek Trela jako pomysłodawca i wykonawca statuetki
z okazji wejścia w życie od dnia 1 września 2015
nowego zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych -mechanika motocykowego ,
wręczył minister Joannie Kluzik Rostkowskiej kuty w metalu symbol koła motocyklowego.


Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu
prosi o zgłaszanie
dzieci rzemieślników i dzieci ich pracowników
na zabawę gwiazdkową,

która odbędzie się dnia  18 stycznia 2015 r, tj niedziela o godz. 10.00
w Młodzieżowym Domu Kultury "Pszczółka " w Inowrocławiu.

Zgłoszeń można dokonywać osobiście w Biurze Cechu

lub telefonicznie
pod numerem tel. 52/ 357 62 38

w terminie do dnia 9 stycznia 2015 r.
17 grudnia 2014 roku w Domu Rzemiosła odbyło się spotkanie opłatkowe , na którym obecnych było blisko 70 gości.
Zebranych uroczystym przemówieniem powitał Starszy Cechu Rzemiosł Różnych , Piotr Jóźwiak.
Probosz Parafii pw.Zwiastowania NMP w Inowrocławiu, Leszek Kaczmarek pokrzepił serca wszystkich ciepłymi słowami .
Była pora na występ młodzieży z naszej Szkoły Rzemieślniczej , przygotowany przez Panią Barbarę Citkowicz .
Nasi szanowni goście  chwytając się za ręce odśpiewali świąteczne kolędy , podzielili się opłatkiem, składając sobie nawzajem serdeczne życzenia.
Na końcu wszyscy zebrani zasiedli do świątecznego stołu.
Atmosfera spotkania była niezwykle ciepła.
Cieszymy się , że tak pokaźna grupa osób raczyła odpowiedzieć na nasze zaproszenia.
Cech Rzemiosł Różnych składa wszystkim
rzemieślnikom serdeczne życzenia świąteczne.
Wesołych Świąt!

Poniżej zamieszczamy zdjęcia ze spotkania.


!!!!!Od 1 września do 30 listopada 2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:!!!!

• 149,60 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia),
• 187,00 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
• 224,40 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia).

REFUNDACJA

________________________________________
Uwaga Pracodawcy!

Od 1 lipca 2014 roku obowiązuje nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865), które ustala nowe zasady i jest dostosowane do delegacji ustawowej - Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi 200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. z gminy po wyszkoleniu i zdaniu egzaminu przez młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.

________________________________________

Do zadań OHP należy refundacja z Funduszu Pracy wynagrodzeń młodocianych pracowników. OHP to od 1 września 2004 roku jedyna instytucja rynku pracy, która przyjmuje wnioski o zawarcie umów dotyczących refundacji. Jednostkami OHP wykonującymi to zadanie są Wojewódzkie Komendy oraz Centra Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.


Pracodawca, który zatrudnia pracowników młodocianych w celu przygotowania zawodowego, może uzyskać refundację wypłaconych im wynagrodzeń oraz opłaconych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne. Wysokość refundacji jest ograniczona - nie może przekraczać na jednego pracownika młodocianego wysokości wynagrodzenia młodocianego ustalonego w przepisach oraz opłacanych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne finansowanych przez pracodawcę.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokości tego wynagrodzenia. Wynagrodzenie młodocianych jest zatem zmienne - odnosimy je zawsze (jako 4%, 5% lub 6%) do przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.


Od 1 września do 30 listopada 2014 r. kwoty minimalnego wynagrodzenia pracownika młodocianego wynoszą:

• 149,60 zł w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4% przeciętnego wynagrodzenia),
• 187,00 zł w drugim roku nauki (nie mniej niż 5% przeciętnego wynagrodzenia),
• 224,40 zł w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6% przeciętnego wynagrodzenia).


W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy stawka jest równa kwocie wypłacanej pracownikowi młodocianemu uczącemu się w pierwszej klasie nauki zawodu.

Młodociani zatrudnieni w celu przygotowania zawodowego pozostają w stosunku pracy, a zatem podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak wszyscy pozostali pracownicy. Obowiązkowo podlegają więc ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu. Wymienione kwoty stanowią zatem podstawę do opłacania składek. Są zarazem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne liczonymi od tych wynagrodzeń (finansowanymi przez pracodawcę) maksymalnymi kwotami refundacji otrzymywanej przez pracodawcę na jednego pracownika młodocianego (oczywiście we wskazanym okresie). Pracodawca opłaca część składki na ubezpieczenia rentowe (6,5%), emerytalne (9,76%) oraz wypadkowe (od 0,67% do 3,86%). Wynagrodzenie młodocianego jest zaś obniżane o część składki na ubezpieczenia rentowe, emerytalne i ubezpieczenie chorobowe.

Do składek na ubezpieczenia społeczne obciążających pracodawcę należy dodać również  składkę na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana dla poszczególnych płatników składek i ustalana w zależności od poziomu zagrożeń zawodowych i skutków tych zagrożeń. Wynosi ona od 0,67% do 3,33%.

O refundację wynagrodzeń młodocianych i składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń może się ubiegać pracodawca, który zamierza zatrudnić młodocianych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
• chce zatrudnić ich w zawodach określonych w wykazie zawodów ogłaszanym w wojewódzkim dzienniku urzędowym,
• spełnia warunki (pracodawca, osoba prowadząca w jego imieniu zakład pracy lub osoba u niego zatrudniona) do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczącej refundowania pracodawcy kosztów wynagrodzeń i opłacanych od nich składek z tytułu zatrudniania pracowników młodocianych powinien być złożony w Wojewódzkiej Komendzie OHP (konkretnie w centrum edukacji i pracy młodzieży), właściwej ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy dokształcają się w formach szkolnych, pracodawca lub w jego imieniu organizacja zrzeszająca pracodawców może złożyć W Centrum Edukacji I Pracy Młodzieży w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Natomiast wniosek o zawarcie umowy dotyczący młodocianych, którzy nie dokształcają się w formach szkolnych, może być składany w innych terminach ogłaszanych przez centrum edukacji w jego siedzibie.

Pracodawca otrzymujący refundację musi zobowiązać się do zatrudniania na podstawie umowy o pracę wszystkich młodocianych finansowanych z Funduszu Pracy przez 6 miesięcy po zakończeniu przygotowania zawodowego.
Wzory wniosków kierowanych do centrum edukacji oraz umowy o refundację zostały zamieszczone w załącznikach do rozporządzenia w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Przepisy określają ścisłe limity w zakresie liczby młodocianych, którzy mogą być objęci refundacją. I tak, wniosek o zawarcie umowy może dotyczyć:
• nie więcej niż trzech młodocianych, jeżeli pracodawca zatrudnia wyłącznie młodocianych,
• młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony niebędących młodocianymi.

________________________________________

Podstawa prawna:


• art. 190, art. 191 Kodeksu pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz. U. z 2014, poz. 865);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawiane przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. nr 254, poz. 1704);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 235 poz. 1601);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2008 nr 112 poz. 716);

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. 2007 nr 77 poz. 518);

• Rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 ze zm.);

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2008 r., Nr 69, poz. 415, ze zm.);

• Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str.3).

                                     !!     Wynagrodzenie uczniów  !!

                                                                                             
                            I
rok nauki     II rok nauki      III rok nauki    Obowiązuje od:
                            149,60 zł         187,00 zł          224,40 zł            01.09.2014
                            155,81 zł         194,77 zł          233,72 zł            01.06.2014
                            152,93 zł         191,17 zł          229,40 zł            01.03.2014
Święto Edukacji Narodowej

    Szacownymi gośćmi na uroczystości, która odbyła się 13 października 2014 toku w Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu byli: Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła   i Przedsiębiorczości  w Bydgoszczy MIROSŁAW  ŁATAŚ, Starszy Cechu PIOTR JÓZWIAK, Podstarszy Cechu WACŁAW  OCZKI, członek Zarządu Cechu JAN BARBARZAK, Dyrekcja szkoły: dyrektor  GRZEGORZ  ROSZAK  oraz wicedyrektorzy MAGDALENA  KANIEWSKA  i MICHAŁ  POMERNACKI, Grono Pedagogiczne, Pracownicy szkoły, Rzemieślnicy, Mistrzowie szkolący uczniów .
Głos zabrali: Dyrektor Szkoły, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu oraz Członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości  w Bydgoszczy.


  Podniosłym momentem uroczystości było wręczenie Honorowych Odznak Rzemiosła za długotrwałą współpracę ze środowiskiem rzemieślniczym i wkład pracy włożony w rozwój rzemiosła polskiego.Honorowe Odznaki Rzemiosła , które wręczył Starszy Cechu PIOTR JÓŹWIAK i Członek Zarządu Kujawsko –Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości MIROSŁAW  ŁATAŚ   z Bydgoszczy otrzymali:
-nauczycielka języka polskiego w Szkole Rzemiosła BARBARA  CITKOWICZ ,
-
rzemieślnicy: WŁADYSŁAW  ADAMCZYK i WŁODZISŁAW STAJSZCZAK
  Następnie uhonorowano nagrodami wyróżniających się nauczycieli, za ich pracę dydaktyczno-wychowawczą, kształcenie młodych umysłów i charakterów oraz realizowanie misji, jaką jest ich praca zawodowa.
  
Nagrody , które wręczył dyrektor  GRZEGORZ ROSZAK otrzymali:
-BARBARA  CITKOWICZ,
-
MAŁGORZATA  SROCZYŃSKA,
-
ANETA  SZYMAŃSKA,
-DAWID  CITKOWICZ,
-
MIROSŁAW  KOWALKOWSKI.

  W dalszej kolejności prowadząca konferansjerkę przekazała podziękowania dla Pracowników Oświaty, a Samorząd Szkolny wręczył bukiety kwiatów Dyrektorowi szkoły i Starszemu Cechu.
Z okazji Święta Edukacji teatrzyk „TERE - FEREK” wystąpił w przedstawieniu słowno – muzycznym:  „ Dziękujemy za dar najpiękniejszy - za serce" wg scenariusza i reżyserii Opiekuna Barbary Citkowicz.

  
Po przedstawieniu, przy piosence „Przepraszamy Was za wszystko” Samorząd Szkolny wręczył dyrekcji, nauczycielom, szacownym gościom kwiaty – róże, dziękując za trud dydaktyczno-wychowawczy.
   Poniżej zamieszczamy zdjęcia z uroczystości .

Wielkopolski Festiwal Rzemiosła w Pleszewie

19 września 2014 roku Samorząd Szkolny – adeptki zawodu fryzjerskiego:   NATALIA SYROCKA z klasy III B, WIKTORIA PŁOCIŃSKA i WERONIKA ALTHAUS z klasy II B z Opiekunem DAWIDEM  CITKOWICZEM  i członkiem Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu JACKIEM TRELĄ  gościli na Wielkopolskim Festiwalu Rzemiosła w Pleszewie.
Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu  i Szkoła Rzemiosła zostali zaproszeni na Wielkopolski Festiwal Rzemiosła przez:            
- Starostę Pleszewskiego Michała Karalusa,
- Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika,
- Starszego Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie Olgierda Rusinka.
Wielkopolski Festiwal Rzemiosła zorganizowany był
pod Honorowym Patronatem:
- Ministra Gospodarki  Janusza Piechocińskiego,
- Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka – Kamysza,
- Ministra Edukacji Narodowej  Joanny Kluzik – Rostowskiej,
- Prezesa Związku Rzemiosła Polskiego Jerzego Bartnika.
Gospodarzem terenu wystawienniczego była Iwona Kałużna, dyrektor Zespołu Szkół Usługowo-Gospodarczych  w Pleszewie.
Program Festiwalu zawierał:
- Rejestrację i poczęstunek dla zaproszonych gości w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie.
- Uroczyste otwarcie Festiwalu, powitanie wystawców, uczestników i zaproszonych gości.
- Wystąpienia zaproszonych gości.
- Zwiedzanie stoisk rzemieślniczych oraz degustację.
- Konferencję pt. „ Samorząd gospodarczy w Polsce” i „ Społeczna odpowiedzialność rzemiosła”.
- Wręczenie nagród uczestnikom konkursów.
- Konferencję prasową na temat„ Społeczna odpowiedzialność małych i średnich przedsiębiorstw”.
- Imprezy towarzyszące.
- Wspólny obiad w Cechu Rzemiosł Różnych w Pleszewie.
Należy podkreślić, że stoisko naszej szkoły Rzemiosła – Salon fryzjerski, cieszył się sporym zainteresowaniem gości i uczestników Wielkopolskiego Festiwalu Rzemiosła.
Z usługi fryzjerskiej skorzystali dorośli i dzieci. Uczennice fryzjerskiego fachu pracowały bez wytchnienia.
Ponadto Samorząd Szkolny wraz z Opiekunem promował szkołę poprzez rozdawanie gazetki szkolnej „ Rzemuś”, prezentację multimedialną oraz ulotki reklamujące Rzemiosło w Inowrocławiu.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia oraz dwa filmy z festiwalu.We wrześniu tego roku w Cechu Rzemiosł Różnych odbywały się egzaminy czeladnicze w następujących zawodach :
-cukiernik
-piekarz
-fryzjer
-stolarz
-mechanik
-technolog robót wykończeniowych w budownictwie

Egzaminy przebiegły pomyślnie.
Poniżej zamieszczamy zdjęcia z egzaminu
mechaników samochodowych oraz fryzjerek.


Gratulujemy świeżo upieczonym czeladnikom!

Inauguracja Roku Szkolnego-1 września

Rozpoczęcie roku szkolnego:
godzina 10.00 -  Kościół św. Mikołaja  Msza Święta
godzina 11.00 -  Szkoła RzemiosłaSzanowni rzemieślnicy!
W trosce o dobro uczniów , szkolących się w Waszych zakładach
prosimy o zapoznanie się z poniższym artykułem
pochodzącym ze znanego Inowrocławianom
portalu internetowego.
Informacja dotyczy jednej ze szkół, w której uczniowie zdobywają wiedzę teoretyczną .
Link do artykułu


ZNAKOWANIE CENĄ


Zasady ogólne.

25 lipca 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług („ustawa o cenach”)

Ustawa:

• znosi obowiązek metkowania każdego wyrobu
reguluje zasady sprzedaży w razie rozbieżności lub wątpliwości co do ceny,
•wprowadza obowiązek informowania o przyczynie obniżki ceny,
•znacząco podwyższa kary za nieprawidłowości w zakresie informowania o cenach.

W miejscu sprzedaży detalicznej uwidacznia się cenę oraz cenę jednostkową towaru w sposób jednoznaczny, nie budzący wątpliwości oraz umożliwiający porównanie cen. W przypadku obniżki ceny uwidacznia się także informację o przyczynie wprowadzenia obniżki.

Cena towaru, to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za zakupiony towar.

Cena jednostkowa towaru, to cena ustalona za jednostkę określonego towaru,
którego ilość lub liczba jest wyrażona  w jednostkach miar w rozumieniu przepisów o miarach.

Cena jednostkowa towarów powinna dotyczyć ceny za:
1 litr, 1 kilogram, 1 sztukę –w zależności od tego jak sprzedawane są towary.

Dopuszcza się aby ceny jednostkowe dotyczyły wielokrotności lub podwielokrotności tych jednostek (100 mililitrów, 0,1 litra, 100 gramów, itp.)jeżeli jednostki te są dla danych towarów stosowane zwyczajowo i powszechnie lub jeśli jest to uzasadnione rodzajem, przeznaczeniem oraz zwyczajowo oferowaną ilością towarów.

W przypadku towarów pakowanych oznaczonych liczbą sztuk można stosować przeliczenie na cenę jednostkową za 1 sztukę lub za dziesiętną wielokrotność liczby sztuk.

Towary sprzedawane na sztuki, to takie towary, które ze względu na ich naturę i zgodnie z praktyką handlową są odliczane przy sprzedaży na życzenie kupującego w pojedynczych egzemplarzach.

Ceny jednostkowej towaru nie trzeba uwidaczniać gdy jest ona taka sama jak cena towaru.

W przypadku artykułów spożywczych typu owoce w lekkim syropie, marynaty, itp., gdzie części stałe oferuje się w płynie lub zalewie stanowiącym jedynie
dodatek do podstawowego składu takiego artykułu (konsumentowi zależy na częściach stałych) podana cena jednostkowa dotyczyć musi masy netto części stałych po odsączeniu, oznaczonej na opakowaniu jednostkowym.

W przypadku rozbieżności lub wątpliwości co do ceny za oferowany towar konsument ma prawo żądania sprzedaży towaru po cenie dla niego najkorzystniejszej.Znakowanie ceną ciastek i pieczywa.

W zależności od rodzaju i sposobu ich sprzedaży, powinny być one oznaczone:
-albo dwoma cenami, to jest: ceną towaru i ceną jednostkową towaru,
-albo jedną ceną (ceną towaru lub ceną jednostkową towaru) gdy ceny te są jednakowe.

Ciastka sztukowe (w zależności od sposobu sprzedaży), oznaczać można na dwa sposoby:

-jeżeli ustalona jest cena za sztukę
–ceną towaru w zł/szt.
-jeżeli cena ciastka (ciastek) zależy od wagi (ciastka są ważone przy kliencie)
–ceną jednostkową zł/kg

Ciastka sztukowe sprzedawane w opakowaniach
po więcej niż jedna sztuka w opakowaniu (wcześniej przygotowane do sprzedaży), jeżeli cena opakowania
zależy od liczby ciastek –ceną towaru zł/opak i ceną jednostkową zł/szt.


Ciastka sztukowe sprzedawane w opakowaniach po więcej niż jedna sztuka w opakowaniu (wcześniej przygotowane do sprzedaży), jeżeli cena opakowania
zależy od łącznej wagi ciastek w opakowaniu) –ceną towaru zł/opak i ceną jednostkową zł/kg.

Ciastka drobne (pierniczki, herbatniki, faworki itp.)

-sprzedawane na wagę, ważone przy kliencie, powinny być oznaczone ceną jednostkową zł/kg,
-uprzednio zważone i zapakowane –ceną towaru zł/opak. i ceną jednostkową zł/kg

Ciasta, torty, których cena zależy od wagi
- ceną jednostkową zł/kg.


Sankcje karne

Przedsiębiorca nie oznaczający towarów cenami lub oznaczający je niezgodnie z zasadami może zostać ukarany karą pieniężną w wysokości do20 tys. zł. 40 tys. zł może wynieść kara pieniężna, jeżeli przedsiębiorca został „przyłapany” na nie wykonywaniu obowiązków co najmniej trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy. Przy ustalaniu wysokości kary pieniężnej uwzględnia się stopień naruszenia obowiązków oraz dotychczasową działalność przedsiębiorcy, a także wielkość jego obrotów i przychodu.

Opracowano na podstawie:
-ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług

-rozporządzenia ministra finansów z dnia 10 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad uwidaczniania cen towarów i usług oraz sposobu oznaczania ceną towarów przeznaczonych do sprzedaży ( Dz.U. z 2002 r. Nr 99, poz. 894, z późn. zm.) Rozporządzenie, wydane na podstawie poprzedniej ustawy o cenach zachowuje moc prawną do dnia wejścia w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie „nowej” ustawy
, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2015 r.

-ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176, z późn. zm.)

-ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz.U z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z późn. zm.)

-rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1638, z późn. zm.)

Wynagrodzenie uczniów


Wynagrodzenie
                                        Obowiązuje od
I rok nauki
   II rok nauki     III rok nauki
149,60 zł  
      187,00 zł         224,40 zł            01.09.2014
155,81 zł
       194,77 zł          233,72 zł           01.06.2014
152,93 zł
       191,17 zł          229,40 zł           01.03.2014

Kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe - czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy czy za wyniki w nauce.

Pracodawca może wystąpić z wnioskiem o refundację wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracownika młodocianego, jednak refundacji podlega wyłącznie kwota nie wyższa, od wskazanej w tabeli. Od 31 sierpnia 2004r. obowiązują nowe zasady
refundacji. Wniosek o zawarcie umowy należy złożyć do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.

Z refundacji może skorzystać wyłącznie pracodawca, który:

 
-  zatrudnia młodocianych w zawodach określonych w wykazie zawodów, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (...),
 
-  pracodawca, osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy spełniają warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego wydanych na podstawie Kodeksu pracy;
  
- w okresie roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie przepisów ustawy.26 lipca 2014 roku w kościele Św.Mikołaja o godzinie 17.30 odbędzie się Msza Święta  
w intencji piekarzy i cukierników .
W trakcie Mszy zostaną wymienieni piekarze, którzy już nie żyją .Centrum Kształcenia Ustawicznego działające przy Cechu Rzemiosł Różnych ogłasza, że trwają zapisy na kursy i szkolenia z zakresu :

- przygotowania pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
- podstawowe szkolenie bhp dla kadry zarządzającej, pracowników i młodocianych pracowników
- szkolenie z zakresu kodeksu pracy

Jednocześnie informujemy, że prowadzimy także kursy i szkolenia dla grup zorganizowanych (min. 10 osób) zgłaszanych przez instytucje, organizacje, firmy i inne podmioty.


Kursy ruszają z dniem 15 września br.


Szczegółowych informacji w tym zakresie udziela pani Wioletta Puszkiewicz
tel. 52 3576238
ul. Poznańska 36
88-100 Inowrocław
Szanowni Państwo,W nawiązaniu do podpisanego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

zwracamy uwagę na par.9,
 w którym ustalono tryb załatwienia złożonych wniosków o zawarcie umowy i nie rozpatrzonych przed wejściem w życie  przedmiotowego rozporządzenia tj. przed 1 lipca 2014 r. i w którym ustalono 14 dniowy termin na uzupełnienie wniosku (licząc od daty wezwania centrum młodzieży).

Inna ważna zmiana  to  - zmienia się kwalifikacja pomocy w przypadku refundacji na pomoc de minimis, co jest związane z koniecznością wydawania zaświadczeń pracodawcom o wysokości uzyskanej przez nich pomocy i jej monitorowaniem. Limit pomocy de minimis przysługujący na 3 lata (bierze się pod uwagę rok bieżący i dwa lata poprzedzające) wynosi
200 tys. euro. Suma pomocy de minimis, którą pracodawca może uzyskać z różnych źródeł (np. dofinansowanie kosztów wyszkolenia młodocianego) nie może przekroczyć powyższej kwoty.


Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości przesłała nam  pismo w sprawie nowego rozporządzenia w sprawie refundacji oraz treść wymienionego rozporządzenia.


Prosimy o zapoznanie się z rozporządzeniem wszystkich rzemieślników, którzy korzystają
    z
refundacji wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom

Rozporządzenie w sprawie refundacjiOświadczenie Organu Prowadzącego
Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła
im. Rzemieślników Kujawskich
w InowrocławiuCech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu oświadcza,
że jest organem prowadzącym Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła im. Rzemieślników Kujawskich,
który jest jedyną szkołą rzemieślniczą w Inowrocławiu,
gdyż inne szkoły nie posiadają cechowej legitymacji rzemieślniczej.
Liceum Ogólnokształcące  przy Zespole Szkół Zawodowych działa pod patronatem WSG
i przygotowuje do egzaminu mistrzowskiego.
Cech Rzemiosł Różnych współpracuje z Kujawsko-Pomorską Izbą Rzemieślniczą w Bydgoszczy,
dlatego też w porozumieniu z Izbą nadaje uprawnienia czeladnicze i mistrzowskie,
prowadzi kursy zawodowe oraz wspomaga przedsiębiorczość.
Absolwenci  Zespołu Szkół Rzemiosła uzyskują kwalifikacje, które są honorowane w krajach UE.

Jako wykwalifikowani rzemieślnicy z powodzeniem znajdują pracę na rynku krajowym i zagranicznym,
mogą też zakładać własne firmy, korzystając z porad członków Cechu- Rzemieślników i Przedsiębiorców oraz warsztatów, prowadzonych w Szkolnym Ośrodku Kariery w ZSZ Rzemiosła , który współpracuje z UKW w Bydgoszczy
-
Wydziałem Psychologii i Pedagogiki.


Zarząd Cechu Rzemiosł Różnyc
h
 w Inowrocławiu
Poniżej zamieszczamy
Harmonogram egzaminów
ustalony przez Kujawsko-Pomorską
Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości
w Bydgoszczy
na rok 2014 :

Harmonogram egzaminów na rok 2014


Atrakcyjne 20% obniżki na wczasy dla rzemieślników!!!

Otrzymaliśmy zaproszenie do korzystania z ośrodków wypoczynkowych
ze Związku Rzemiosła Polskiego.
Zapraszamy serdecznie wszystkich zrzeszonych rzemieślników opłacających regularnie składki cechowe  do zapisów.
Lista ośrodków , objętych promocją :

Dom wypoczynkowy "Rzemieślnik" – Polanica Zdrój –
tel. 74/869 61 57, 74/811 00 32,
komórkowy: 503 531 872
Sanatorium Uzdrowiskowe "Piast" - Iwonicz Zdrój –
tel.: 13 435 07 11
Ośrodek Rehabilitacyjno-Wczasowy "Rzemieślnik" - Międzywodzie -
tel/fax +48 91 38-13-829,
Dom Wypoczynkowy "Rzemieślnik" - Zakopane –
tel. 018 20 66 416 lub 018 20 12 502

Dom wypoczynkowy "Rzemieślnik" - Gdańsk Jelitkowo  -
+48-58  553 00 57


Informacji można zasięgać bezpośrednio pod podanymi numerami telefonów w ww. ośrodkach, bądź w Biurze Zarządu Cechu, przy ulicy Poznańskiej 36 w Inowrocławiu (tel.52 3576238)

ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH RZEMIOSŁA
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Inowrocławiu, działające przy naszym Cechu ogłasza
nabór na rok szkolny 2014/2015.
Kierunki kształcenia: blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, drukarz, elektryk, elektromechanik pojazdów samochodowych,fotograf
fryzjer, introligator, krawiec , kucharz, lakiernik samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych
w budownictwie, monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych, ogrodnik,piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer , wędliniarz.
Najsilniejszym atutem Szkoły są lata tradycji i doświadczenia oraz świetna kadra pedagogiczna  .
Cech jako Organ Prowadzący i zrzeszający pokaźną liczbę zakładów rzemieslniczych
gwarantuje praktykę w renomowanych firmach.
Droga Młodzieży!
Jeśli zdajesz sobie sprawę z sytuacji na rynku pracy i pragniesz znaleźć pewną pracę
oraz budować bez strachu swoją przyszłość przyjdź do nas!
Zespół Szkół Zawodowych Rzemiosła
ul.Poznańska 18
88-100 Inowrocław
Uwaga! W załączeniu zamieszczamy ważną informację ze Związku Rzemiosła Polskiego
dotyczącą przedłużania okresu nauki zawodu.

                                                                                            


"Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu przypomina o konieczności
składania zapotrzebowania na uczniów na 2014 rok do Wojewódzkiej Komendy OHP we Włocławku.
Dotyczy to zawierania umów o refundację wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom oraz składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń. W załączeniu wniosek do wypełnienia i przesłania na adres : Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  we Włocławku, ul.Brzeska 6, 87-800 Włocławek "

                                                                                                                                 

2.
Cech Rzemiosł Różnych w Inowrocławiu serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanej pielgrzymce do Włoch .Termin 27.09.2014-05.10.2014.Koszt pielgrzymki 2090 plus 90 euro. Szczegółowy program pielgrzymi dostępny w załączeniu( tu załącznik)
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem cechu pod numerem :523576238.Gorąco zapraszamy do zapisów!

3.
Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych ogłosił konkurs na Menadżera Szkoły Rzemieślniczej.-koordynatora między Szkołą a Zarządem Cechu. Po rozmowach kwalifikacyjnych wybrano kandydaturę Pana Henryka Mądrowskiego.

4.
Zarząd Cechu podjął uchwałę o nadaniu sztandaru dla Zespołu Szkół Zawodowych Rzemiosła.-Zasadniczej Szkoły Rzemiosła dla Młodzieży im. Rzemieślników Kujawskich.

5.
Cech Rzemiosł Różnych podjął inicjatywę przystąpienia do konkursu POKL 8.1.3 dla organizacji pracodawców w województwie kujawsko-pomorskim.

6.
Dnia 19 stycznia 2014 r. zorganizowaliśmy Zabawę Gwiazdkową , w której wzięło udział 138 dzieci (dzieci rzemieślników oraz ich pracowników).Zainteresowanie było ogromne. Zapisów dokonywali rzemieślnicy zrzeszeni w naszej jednostce.
Impreza odbyła się w Młodzieżowym Domu Kultury „ Pszczółka” w Inowrocławiu. Dzieci wzięły udział w różnego rodzaju konkursach , w których miały okazję wygrać ciekawe nagrody .Wesoła muzyka zachęciła je do tańca i zabawy.
Każde dziecko otrzymało paczkę pełną słodyczy i drobnych upominków. Oprócz tego przygotowaliśmy drobny poczęstunek w postaci słodyczy.
Dziękujemy sponsorom, którzy ufundowali ciekawe nagrody dla najmłodszych .

7.18 grudnia 2013 roku w Domu Rzemiosła odbyło się spotkanie opłatkowe , na którym obecnych było blisko 60 gości. Była pora na występ młodzieży z naszej Szkoły Rzemieślniczej, kolędowanie, wzajemne składanie życzeń oraz biesiadowanie przy wspólnym stole. Każdy z gości otrzymał świąteczny stroik przygotowany przez uczniów Szkoły Rzemiosła. Atmosfera spotkania była niezwykle ciepła. Cieszymy się , że tak pokaźna grupa osób raczyła odpowiedzieć na nasze zaproszenia. Mamy nadzieję , że w spotkanie opłatkowe 2014 również spotka się z tak ogromnym zainteresowaniem. My ze swojej strony możemy zagwarantować , że dołożymy wszelkich starań , aby nasi goście byli tak zadowoleni jak w ubiegłym roku.Dziękujemy Tym wszystkim Członkom Naszego Cechu, którzy regularnie opłacają składki cechowe.

Stanowi to podstawę funkcjonowania Cechu. Zwracamy się z prośbą do pozostałych Członków Naszego Cechu o bieżące regulowanie składek cechowych, ponieważ składki to znaczna część finansowania działalności statutowej Cechu.

Roczna składka wynosi 300 zł.
Aktualny numer rachunku bankowego:

Nr 38 8149 0000 0005 1608 2000 0003


Bank Spółdzielczy Inowrocław, ul.Solankowa 11, 88-100 Inowrocław

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego